Orte & Preise

ASA MORI Pianistin

Orte & Preise


- Wesseling-Eichholz


Einzelunterricht: 65 Euro/ Stunde

Gruppenunterricht mit zwei Personen: 40 Euro/ Stunde pro Person- Köln-Innenstadt  


Einzelunterricht: 70 Euro/ Stunde

Gruppenunterricht mit zwei Personen: 45 Euro/ Stunde pro Person